Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820
Soms kan het helpen om letterlijk woorden te geven aan deelnemers om steun te bieden in situaties waarin men liever de ruimte wil ontvluchten, maar wil toegeven of met een mond vol tanden staat.

Klachten & kritiek.
Weerstand.
Grensoverschrijdend gedrag.
Vraagt om begrip.
En vraagt soms ook om een grens.
Een grens die we ook aan mogen geven.

En hóe geef je dan die grens aan? Op een manier dat - waar mogelijk - de goede relatie met de klant behouden blijft?
Wáár ligt dan begrip? 

Het vraagt best wel wat. Om van klachten kansen te maken. Om weerstand om te buigen.
Het vraagt dat je luistert, teruggeeft, begrip toont, meedenkt, ruimte laat.
Het vraagt empathie.
Het vraagt ook dat je kritisch naar jezelf kunt kijken.
En soms vraagt het nadrukkelijk ook om een grens.

Het ABC(D)-model geeft inzicht hoe
  • ​je klagen en kritiek kunt ombuigen
  • je klanten aanspreekt op lastig gedrag
  • je verschillende soorten emotioneel of lastig gedrag uit elkaar kunt houden
  • je professioneel omgaat met lastig gedrag