Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820
Hoe lang duurt zo’n traject?
 
Gemiddeld duurt een coachingstraject 3-4 maanden. Gesprekken duren 1,5 – 2 uur en vinden tweewekelijks plaats.
Tussen de gesprekken ga je aan de slag met nieuwe inzichten, soms krijg je ook huiswerk op. Heb je tussentijds vragen dan ben ik per mail altijd bereikbaar.
 
Mijn werkgever betaald. Wat nu?
 
Aan het einde van het coachingstraject vindt een evaluatie plaats met jou en je werkgever. Over de aard, strekking en inhoud van evaluaties met de werkgever vindt altijd overleg plaats met de gecoachte. Het laatste woord daarin heb jij.
 
Ik coach medewerkers binnen bedrijven.
Het tarief voor bedrijven is € 125,00 per uur excl. btw.