Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820
4 december 2016 | Training-on-the-job

De focus ligt op het bevorderen van cliëntgericht werken, waarbij medewerkers op een gelijkwaardige manier in gesprek gaan met de cliënt en/of de mantelzorger over de gewenste hulp/begeleiding, die de cliënt nodig heeft. 
Maar ook tussen collega's onderling. Hoe spreken we elkaar aan? Waar spreken we elkaar óp aan?

Samen met medewerkers ga ik kijken hoe communicatie anders kan, niet in termen van 'goed' of 'fout', maar in dit werkt wel of dit werkt niet. 
Ik geef handvatten voor effectieve gesprekken, laat ervaren wat luisteren is, ik zet medewerkers op een ander been of ik laat medewerkers op een andere manier kijken. Maar vooral wil ik ruimte geven om zelf of met het team te ontdekken hoe communicatie en verbinding anders kan.
Altijd met als uiteindelijk doel om de gewenste hulp of begeleiding naar de cliënt met elkaar vorm te geven.