Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820
25 januari 2016 | Bejegening

De workshop “Bejegening” is ontwikkeld vanuit mijn ervaring als trainingsacteur ‘in de zorg’ en mijn ervaring als DiSC (gedragsvoorkeursstijlen) trainer.
Drie uur veel actie en interactie. Theorie, werkvormen en vooral zelf aan de slag.

We gaan aan de slag met:

  • wat is luisteren? En hoe luister ik eigenlijk?
  • een theoretisch kader rond ‘bejegening’
  • een doe-opdracht waarin deelnemers met een ‘bejegening’ aan de slag aan
  • een introductie rond het DiSC gedragsmodel
  • een interactieve werkvorm rond ‘oprechte aandacht en contact’

Wilt u meer weten over deze workshop (als onderdeel van bijvoorbeeld een EVV-dag)?

Of sparren over wat nog meer mogelijk is?
Neem dan contact op, telefonisch of per mail.