Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820

Trainingen in de zorg

Trainingen zijn in de loop der jaren ontwikkeld op basis van ervaring als trainer, trainingsacteur en coach binnen o.a. de verpleeghuiszorg & thuiszorg. Trainingen zijn interactief, veel doen en ervaren. Praktisch en met heel veel voorbeelden uit de praktijk.

Trainingen richten zich onder andere op:

  • Persoonsgerichte zorg: hoe ga je met clienten in gesprek over wat er écht toe doet?
  • Gelijkwaardig in gesprek: hoe kan verbindende communicatie helpen bij het voeren van gesprekken met familie & mantelzorg
  • Teamsamenwerking: hoe zorgen we er voor dat we met elkaar een samenhangend geheel vormen
  • Coachingsvaardigheden: omdat een coördinerend vp of professional in een vergelijkbare rol, naast haar vakinhoudelijke kennis, soms ook behoefte heeft aan handvatten in het vergroten van betrokkenheid, het meedenken en handelen van zijn of haar team


 

Een training over persoonsgerichte zorg.

Niet over de zorg zelf, maar over de vraag hoe je in gesprek gaat met cliënten om zich veilig, gezond en gelukkig te voelen.

 
Gelijkwaardig in gesprek met familie of mantelzorg

Hoe kan verbindende communicatie ondersteunend zijn in het soms lastige gesprek met familie en mantelzorg.

Coachingsvaardigheden en feedback

Wil je anderen motiveren en stimuleren? Anderen ondersteunen bij hun prestaties en leermogelijkheden? Op een positieve en constructieve manier feedback geven? 
 

Bejegening - workshop

De workshop “Bejegening” is ontwikkeld vanuit mijn ervaring als trainingsacteur ‘in de zorg’ en mijn ervaring als DiSC (gedragsvoorkeursstijlen) trainer.
Drie uur veel actie en interactie. Theorie, werkvormen en vooral zelf aan de slag.

Coaching is voor mij vooral...

…. ruimte laten om zelf te ontdekken hoe communicatie en verbinding anders kan.

Kijk voor meer informatie over 1-op-1 coaching op: http://www.hetcoachgesprek.nl