Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820

We kunnen heel veel alleen. Maar realiseren we ons wat we met een team voor elkaar kunnen krijgen?
Wanneer we de samenwerking niet alleen maar als een hindernisbaan ervaren, maar elkaars sterke kanten benutten. Wanneer er vertrouwen is om je ook kwetsbaar op te stellen. Wanneer we een stevige discussie niet uit de weg gaan. Wanneer we waardering naar elkaar ook uitspreken. Wanneer het uitgangspunt ook kan zijn dat wat al goed gaat...

Wanneer teamcoaching?

Het team presteert ondermaats of er wordt te weinig gebruik gemaakt van de potentie van de teamleden.
Er is een reorganisatie op komst.
Er is veel onuitgesproken.
Er wordt van het team een zekere mate van zelforganisatie of zelfsturing verwacht.
Er zijn conflicten of er is onvoldoende afstemming.
Er is vanuit de organisatie een nieuwe visie of werkwijze ontwikkeld.

Ik ondersteun teams in effectief communiceren en vertrouwensvol samenwerken. Hoe mooi is het wanneer je als team op zoek kunt gaan naar je drijfveren, naar waarden, naar hoe je samen méér kunt bereiken. Dat een team méér is als de inbreng van elk individu. 

Ondersteuning vindt plaats on-the-job. Dat kan in aanvang intensiever zijn (meerdere uren/dagdelen per week) of twee tot drie uur per week of 2 weken. In overleg is veel mogelijk.

Samen in gesprek

Kijken naar wat er speelt en wat er nodig is. Van binnenuit. Ik ben er dan vooral voor 'de vorm' waarin dat kan.
Ik faciliteer teams om samen in gesprek te gaan, om drijfveren te ontdekken, do's en don'ts te benoemen, zelf te ontdekken hoe samenwerken anders kan.