Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820

DiSC gedragsstijlen: geen doel op zich, maar een manier om met elkaar in gesprek te gaan en aansluiting te vinden bij elkaar.

Wil je weten hoe mensen in teams naar elkaar kijken? Hoe jij en anderen omgaan met problemen, uitdagingen en veranderingen. Wil je je eigen sterke punten én die van anderen leren waarderen. De verschillen tussen mensen benutten? Je bewust worden van je eigen gedrag en het gedrag van de ander? Wil je met andere ogen naar collega’s leren kijken? 


DiSC gedragsstijlen: kijken door andermans bril

DiSC is geen test of gedragsbeschrijving om mensen in hokjes te plaatsen, maar een toegankelijke tool die handvatten biedt in het (h)erkennen van jouw eigen persoonlijke voorkeursstijlen, jouw eigen wijze van communiceren in privé situaties én op je werk. En brengt daarmee juist de diversiteit van mensen in kaart.

Het DISC model brengt voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie in kaart. Dit wordt samengevat in vier hoofdstijlen, namelijk D, I, S en C.

De kracht van het DISC model zit in zijn eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen.

Samenvattend kunnen we zeggen dat DiSC een model is, dat de gedragsvoorkeuren van mensen terugbrengt tot een begrijpelijk geheel.

Als onderdeel van een training of coachingstraject kan een DiSC profiel worden aangevraagd. Neem voor inlogcodes hiervoor contact met mij op.

Gecerticeerd DiSC trainer

 

Wat is Deep Democracy

Hoe zou het zijn wanneer we gezamenlijke besluiten kunnen nemen waar iedereen zich in kan vinden. Waar we volmondig 'ja' zeggen en ook 'ja' doen.
 
Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken)

is een andere manier van kijken. Het is een krachtig instrument om positieve verandering in te zetten. Uitgaande van wat al werkte in het verleden. Immers, wanneer je uitgaat van wat al goed gaat of al goed werkt heb je een basis om verder te werken.
 
Verbindende Communicatie

Verbindende of Geweldloze Communicatie het gedachtengoed van Marshall B. Rosenberg.
Verbindende Communicatie vertelt ons iets over een manier van communiceren die recht doet aan het gevoel en de behoefte van jouzelf en het gevoel en de behoefte van de ander.

Wat zijn (DiSC) gedragsstijlen?

In het dagelijks leven kun je verschillende gedragsstijlen observeren. Als je nadenkt over je collega’s, vrienden of familieleden, ontdek je hoe verschillende soorten gedragā€ en communicatiestijlen zijn waar te nemen. De meeste mensen maken gebruik van twee stijlen.