Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820
Wat is Deep Democracy

Besluitvorming in teams: wanneer wringt het? Wanneer we onze mond houden, 'laat maar' om vervolgens bij het koffieapparaat wel te mopperen. Of wanneer we onze mening voor ons houden want deze wordt toch niet op prijs gesteld. Of wanneer die collega met het hoogste woord zijn of haar standpunt doordrukt. 
Hoe zou het zijn wanneer we gezamenlijke besluiten kunnen nemen waar iedereen zich in kan vinden. Waar we volmondig 'ja' zeggen en ook 'ja' doen.
 

Hoe werkt Deep Democracy

Deep Democracy is een methode die zichtbaar maakt wat onder de oppervlakte gebeurd. Die de onderstroom induikt. Die bespreekbaar maakt wat iedereen misschien wel weet en niet durft uit te spreken.
Het geeft je handvatten om op een andere manier tot besluitvorming te komen.
Nog steeds een besluit waarbij de meerderheid doorslaggevend is, maar waar wel wordt geluisterd naar alle standpunten, ook de afwijkende standpunten. Pas wanneer ook die standpunten op tafel liggen kunnen we een besluit nemen. Nu verrijkt met de 'wijsheid van de minderheid'. 

Deep Democracy biedt handvatten voor besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Zorgt voor besluiten die ook door de minderheid gedragen worden.

Deep Democracy betekent niet dat we overal over moeten stemmen, dat iedereen altijd en overal over kan meedenken of meepraten. Het gaat er om dat alles wat gezegd moet worden ook op tafel komt.

Deep Democracy gaat over teams, groepsprocessen, het nemen van besluiten, gezamenlijke verantwoordelijkheid, het bespreekbaar maken van conflicten, ruzie en onenigheid.