Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820
Hoe je zorgt voor nabijheid, aandacht, begrip.
Hoe je zorgt dat de cliënt wordt gezien als mens, met een eigen leven. 
Hoe je zorgt dat de cliënt de regie over het eigen leven blijft behouden, ook in de laatste levensfase.
 
Daar gaan trainingen over.
Om samen te ontdekken hoe communicatie en verbinding anders kan. Oók bij mensen met dementie.