Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820
Samen in gesprek        

Een effectief gesprek
Hoort en begrijpt de ander wat je bedoelt? Ben je je bewust hoe je op anderen overkomt? Bent je congruent in je communicatie? Hoe kun je zelf meer de regie in handen houden? Deze training is bedoeld om gespreksvaardigheden aan te scherpen, zodat je ook onder druk en bij weerstand je doel kunt bereiken. Zonder dat daarbij de relatie met de gesprekspartner onder druk komt te staan. De DiSC gedragsvoorkeurstijlen kunnen onderdeel zijn van de training.

Assertief in gesprek

Belangen in balans
Op je werk heb je te maken met mensen, die net als jij gevoelens en belangen hebben. Assertief gedrag is gedrag waarbij je opkomt voor je eigen wensen en belangen met respect voor de ander. De training geeft inzicht in soorten gedrag van anderen en van jezelf en geeft handvatten hoe je hierop kan inspelen. Anderen tevreden stellen zonder aan je eigen belangen en aan die van je opdrachtgever voorbij te gaan.

Werkwijze
Naast korte theoretische blokken worden veel praktijksituaties geoefend d.m.v. rollenspelen. De uitgebreide nabespreking van de oefeningen vormt een wezenlijk onderdeel van de training. In de middag oefenen de deelnemers met een trainingsacteur waardoor er niet alleen kennis, maar ook ervaring wordt opgedaan.
We werken aan: Aanspreken/feedback geven; Besluitvaardigheid; Gespreksvaardigheid; Klantgerichtheid; Luisteren; Overtuigen; Samenwerken; Tactisch schakelen.

Spreken in het Openbaar

Een presentatie geven met enthousiasme en overtuiging!
Hoe voel je je als je alleen voor een zaal staat, een presentastie moet geven bij de klant of een workshop moet leiden? Alle ogen zijn verwachtingsvol op jou gericht en de toehoorders beluisteren en beoordelen kritisch. 

Werkwijze
Vooral doen! Oefenen. Schaven. Nog meer oefenen.
We werken aan: Durf; Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Omgevingsbewustzijn; Presenteren; Resultaatgerichtheid/doelgerichtheid; Stressbestendigheid; Tactisch schakelen.