Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820

Aandacht voor talent

Hoe kan jouw team bijdragen aan de (organisatie)doelstellingen? Hoe haal je het beste uit jouw  team én het beste uit jouzelf.

Competenties kennen we. Maar wat is talent? Talent laat zich niet gemakkelijk vangen. Het is een combinatie van aangeboren eigenschappen en geleerde vaardigheden. Het motiveert je om je werk te doen. Het zorgt ervoor dat je waarde hecht aan je werk, je er plezier aan beleefd. Het inzetten van jouw talent geeft je waardering, de drive om zaken goed te doen.

Hoe zou het zijn wanneer we in een team niet alleen van elkaar competenties gebruik maken, maar ook de talenten van elkaar kunnen inzetten. Dat we niet alleen sturen op waar we ons nog in moeten ontwikkelen (competenties), maar ook kunnen sturen op waar we 'goed in zijn'  (talenten).

Waar ben jij goed in...
is een workshop waarin we op een speelse manier inzicht krijgen in het herkennen en ontwikkelen van competenties. Waarin we leren we hoe we STAR als instrument kunnen inzetten. En gaan we 'spelen' met talenten.