Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820

We gaan aan de slag met:

  • wat is luisteren? En hoe luister ik eigenlijk?
  • een theoretisch kader rond ‘bejegening’
  • een doe-opdracht waarin deelnemers met een ‘bejegening’ aan de slag aan
  • een introductie rond het DiSC gedragsmodel
  • een interactieve werkvorm rond ‘oprechte aandacht en contact’

Wilt u meer weten over deze workshop (als onderdeel van bijvoorbeeld een EVV-dag)?

Of sparren over wat nog meer mogelijk is?
Neem dan contact op, telefonisch of per mail.