Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820

Coachingsvaardigheden en feedback

Hoe kun je anderen ondersteunen bij hun werk? Hoe gun je het elkaar om te groeien? Hoe geef je op een positieve en constructieve manier feedback? Hoe kun je anderen motiveren? Hoe stel je dan de 'juiste' vragen? En ben je je daarbij bewust van je eigen gedragsstijl?

Coachingsvaardigheden en het geven én krijgen van feedback zijn instrumenten om anderen te motiveren en te stimuleren. 

Ik gun het jou...
is een interactieve workshop waarin we aan de slag kunnen gaan met

  • Situationeel Leiderschap
  • Coachingsvaardigheden
  • Vragen in plaats van stellen
  • Krijgen en geven van feedback
  • Geen tijd voor lange gesprekken
  • DiSC gedragsvoorkeursstijlen en coachen
  • Rekening houden met motivatie en deskundigheid