Waar werk ik graag mee


Waar ik mij de afgelopen jaren in heb verdiept en graag mee werk is:
ACT – Acceptance & Commitment Therapy – vooral ingezet bij teamcoaching,1-op-1 coaching en bij rouw en verliesbegeleiding lees meer…
Voice Dialogue – ingezet bij 1-op-1 coaching en bij rouw- en verliesbegeleiding
Verbindende (Geweldloze) Communicatie lees meer…
Deep Democracy lees meer…
Appreciative Inquiry lees meer…
Gedragsstijlen
Creatieve werkvormen – vooral ingezet bij rouw- en verliesbegeleiding

Naast veel communicatiemodellen, voor zover zij geen doel maar een hulpmiddel zijn.