Coaching

Ik coach op het snijvlak van ‘work’/’life’.
Onderwerpen kunnen gaan over werk en privé situaties. Over werk, loopbaan, collega’s, samenwerken. Maar ook hoe privé situaties kunnen doorspelen in je werk. En hoe je werk meeneemt naar privé.

Een coachingsvraag

Heb jij een coachingsvraag over jouw persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit of een professionele uitdaging? Wil je nieuw werk of een nieuwe beroepsrichting ontdekken. Ben je leidinggevende en word je geconfronteerd met allerlei leiderschapsuitdagingen of draai je al heel wat jaren mee en vraag je je af of dit is wat het is…

Het coachgesprek

Ik luister, ik stel vragen, ik zet je op een ander been of ik nodig je uit er op een andere manier naar te kijken. Maar vooral wil ik je ruimte laten om antwoorden op jouw vragen te vinden of te ontdekken hoe communicatie en verbinding anders kan.

Ik wil…
beter mijn grenzen bewaken
meer in actie komen
feedback geven en ontvangen
effectiever of fijner samenwerken met collega’s
meer zelfvertrouwen
mijn werk los kunnen laten
kunnen omgaan met kritiek
zichtbaarder zijn
beslissingen durven nemen en doortastender handelen
mijzelf minder in de weg zitten
leren dat goed ook goed genoeg is

Of als leidinggevende wil ik…
meer taken delegeren
lastige gesprekken kunnen voeren
in bepaalde situaties de juiste toon weten te treffen
medewerkers inspireren en motiveren
bouwen aan goede relaties
mijn team op de juiste wijze aansturen
meer vertrouwen in mijn eigen kunnen

Teamcoaching

Het team presteert ondermaats of er wordt te weinig gebruik gemaakt van de potentie van de teamleden.
Er is een reorganisatie op komst.
Er is veel onuitgesproken of er zijn veel ongeschreven regels.
Er wordt van het team een zekere mate van zelforganisatie of zelfsturing verwacht.
Er zijn conflicten of er is onvoldoende afstemming.
Er is vanuit de organisatie een nieuwe visie of werkwijze ontwikkeld.

Ik ondersteun teams in effectief communiceren en vertrouwensvol samenwerken. Hoe mooi is het wanneer je als team op zoek kunt gaan naar je drijfveren, naar waarden, naar hoe je samen meer kunt bereiken.
Ondersteuning vindt plaats on-the-job. Dat kan in aanvang intensiever zijn (meerdere uren/dagdelen per week) of twee tot drie uur per week of 2 weken. In overleg is veel mogelijk.