Trainen in Bedrijf

Trainingen zijn altijd maatwerk – toegespitst op wat in de organisatie speelt. Met voorbeelden en werkvormen uit de praktijk. Zodat wat geleerd is ook toepasbaar wordt. En herhaalbaar.

Een training is over het algemeen geen losse workshop, maar kent een voortraject èn een natraject.
Een voortraject om leerdoelen van deelnemers helder te krijgen en nu al te werken aan betrokkenheid.

Een natraject omdat het borgen van een training essentieel is. Er wordt immers veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van medewerkers. Hoeveel van die investering is zichtbaar in effecten op de werkvloer? Het rendement is vaak lastig te meten, laat staan het te beïnvloeden. Het lijkt bij een training op opleiding soms ‘op goed geluk’ wat blijft hangen. En wat is echt terug te vinden in gedragsverandering van de medewerker(s). Wat blijft er over na zes maanden of een jaar na het leertraject?

Trainingen gaan over persoonlijke effectiviteit; samenwerken; eigenaarschap; conflicthantering; leiderschapsvaardigheden.