Teamcoaching

We kunnen heel veel alleen. Maar realiseren we ons wat we met een team voor elkaar kunnen krijgen?
Wanneer we de samenwerking niet alleen maar als een hindernisbaan ervaren, maar elkaars sterke kanten benutten.
Wanneer er vertrouwen is om je ook kwetsbaar op te stellen.
Wanneer we een stevige discussie niet uit de weg gaan.
Wanneer we waardering naar elkaar uitspreken.
Wanneer het uitgangspunt kan zijn dat wat al goed gaat….

Wanneer teamcoaching?

Het team presteert ondermaats of er wordt te weinig gebruik gemaakt van de potentie van de teamleden.
Er is een reorganisatie op komst.
Er is veel onuitgesproken of er zijn veel ongeschreven regels.
Er wordt van het team een zekere mate van zelforganisatie of zelfsturing verwacht.
Er zijn conflicten of er is onvoldoende afstemming.
Er is vanuit de organisatie een nieuwe visie of werkwijze ontwikkeld.

Ik ondersteun teams in effectief communiceren en vertrouwensvol samenwerken. Hoe mooi is het wanneer je als team op zoek kunt gaan naar je drijfveren, naar waarden, naar hoe je samen meer kunt bereiken.

Ondersteuning vindt plaats on-the-job. Dat kan in aanvang intensiever zijn (meerdere uren/dagdelen per week) of twee tot drie uur per week of 2 weken. In overleg is veel mogelijk.

1-op-1 coaching

Ik coach op het snijvlak van work/life. Onderwerpen gaan over werk en privé situaties. Over werk, loopbaan, collega’s, samenwerken. Maar ook hoe privé situaties kunnen doorspelen in je werk. En hoe je werk meeneemt naar privé. Maar vooral wil ik ruimte laten om zelf te ondekken hoe je doelen kunt bereiken, hoe je kunt leven naar jouw waarden,  hoe communicatie en verbinding anders kan.

Meer weten over 1-op-1 coaching: http://www.hetcoachgesprek.nl