Trainen in de Zorg

Trainingen in de zorg zijn in de loop der jaren ontwikkeld op basis van ervaring als trainer, trainingsacteur en teamcoach binnen o.a. de verpleeghuiszorg en de thuiszorg.

Trainingen zijn interactief, veel doen en ervaren. Praktisch en met heel veel voorbeelden uit de praktijk.

Drieluik over dementie

Drie workshops voor zowel zorgmedewerkers, helpenden, vrijwilligers, woonkamer-ondersteuners. Aangepast aan kennis, niveau en ervaring.

De eerste workshop concentreert zich op kennis over dementie – wat weet ik er eigenlijk van?

De tweede workshop concentreert zich op omgaan met bewoners met dementie – hoe zeg of doe je dat dan?

De derde workshop gaat over omgaan met familie en mantelzorgers – hoe stel ik mij dan op?De deelnemer heeft na afloop van de workshop een basis gelegd voor het leren herkennen van gedrag behorende bij dementie; heeft handvatten aangereikt gekregen voor communicatie met mensen met dementie; heeft ervaren wat houding en gedrag doet in de omgang met familie en mantelzorg.

Workshop voor coördinerend verpleegkundigen en teamleiders

Er is bij veel coördinerend verpleegkundigen en teamleiders behoefte aan een professionaliseringsslag om medewerkers en teams te begeleiden in teamontwikkeling en teamsamenwerking.

Omgaan met de onderstroom
Intervisie en Reflecteren
Basis coachingsvaardigheden

Wat houdt teamleden nu echt bezig? Waarom zeggen we het een en doen we het ander? Hoe zit het met de groepsdynamiek? Waarom wordt niet alles uitgesproken in een groep? Oftewel: er is sprake van een onder- en bovenstroom. Deze twee stromingen bepalen voor een groot deel hoe een team functioneert.

Tijdens dit dagdeel gaan we aan de slag met de onderstroom en werken we met tools om die onderstroom zichtbaar te maken.

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met intervisie.
Intervisie geeft inzicht in het eigen denken en handelen met betrekking tot problemen, ingewikkelde casussen of juist succesvolle interventies in de zorg.

Het doel van intervisie is om door zelfreflectie te komen tot een aantal gedrags- alternatieven om toekomstige lastige situaties het hoofd te bieden, het bevorderen van de deskundigheid en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Tijdens dit dagdeel gaan we aan de slag met een of meerdere concrete casussen en kunnen een aantal vormen van intervisie de revue passeren.

Coachen houdt in dat je een medewerker, collega of team helpt (werkgerelateerde) doelen te verwezenlijken en zich verder te ontwikkelen. Als coach help je de ander leren. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen. Hierdoor ben je in staat het zelfreflecterende en zelfsturende vermogen van de coachee(s) optimaal te stimuleren.

Tijdens dit dagdeel gaan we aan de slag met een aantal coachingsmodellen, over omgaan met weerstand en denken in kansen.

Workshop Rouw en Verlies voor mantelzorg en vrijwilligers

De workshop is een interactief dagdeel van 2-2,5 uur waarbij zoveel mogelijk wordt afgestemd op de doelgroep.

Bij familie en mantelzorg ligt de nadruk vooral op het eigen verhaal, luisteren, steunen, normaliseren Bij vrijwilligers ligt de nadruk vooral op ondersteunen en kennis van de huidige kijk op rouwprocessen.

Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek en ervaren we door werkvormen en oefeningen.

Voorstelling over dementie

Samen met Ton van de Bildt vorm ik theatergezelschap ‘Vliegeren met Tegenwind’.
Wij ontwikkelen en spelen voorstellingen rond actuele thema’s in en rond de zorg.
Voor zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers.
Op dit moment spelen wij onze voorstelling “Plakband & Polaroid”.
U kunt hier doorklikken naar onze (externe) website: http://www.vliegerenmettegenwind.nl