Recente opdrachten

Leiderschap

In samenspraak met een internationaal trainingsbureau geef en ontwikkel ik een meerdaagse training Leiderschapsvaardigheden.
Deze training heb ik in 2019 gegeven aan een groep teammanagers & teamleiders bij een grote internationale industriële organisatie.
Eind 2020 en begin 2021 staat bij de andere bedrijfsonderdelen deze training ook weer op de planning.

Natuurlijk worden er in deze 4 daagse training tools en methodieken aangereikt rond Gedragsstijlen, Situationeel Leiderschap, Teamsamenwerking, Conflicthanteringsstijlen etc.
Werken we aan de hand van Deep Democracy, Appreciative Inquiry, Lencioni, Steven Covey.

Bovenal gaan we aan de slag met Gelijkwaardige gesprekken voeren, met Kwetsbaarheid, met Vertrouwen, met Loslaten, met Leren van Elkaar, met het Ook niet weten, met Wie ben ik en wat zijn mijn Waarden.
We hebben het over loslaten van hoe jij vindt dat het moet, over fouten durven maken, hoe je medewerkers centraal stelt en in staat stelt dat zij hun werk goed kunnen doen en of je jezelf daarin opzij kunt zetten.

Vier dagen waar, naast kennisoverdracht, het vooral om de deelnemers draait. Ik ben er voor de vorm waarin dat gebeurt.

mei 2020


Zorgteams 1

Binnen een zorgorganisatie heb ik afgelopen periode gewerkt aan samenwerking binnen een team. We zijn aan de slag gegaan met Bestaansrecht; fases van Teamontwikkeling; de Inrichting van teams; de Dynamiek; de inbedding in de Organisatie.

Naast een focus op Houding en Gedrag is een mooie vorm om met Ongeschreven Regels aan de slag te gaan.

Ik heb daarin vooral gewerkt op wat zich aanbood. Waar is in het team behoefte aan. Waarbij we een bepaalde uitkomst niet uit het oog verliezen.

januari 2020


Teamsamenwerking

Voor een grote zakelijke dienstverlener verzorg ik met regelmaat teamworkshops in het teken van de DiSC gedragsstijlen.

DiSC is geen test of gedragsbeschrijving om mensen in hokjes te plaatsen, maar juist een toegankelijke tool die handvatten biedt in het (h)erkennen van jouw eigen persoonlijke voorkeursstijlen, jouw eigen wijze van communiceren in privé situaties én op je werk. En brengt daarmee juist de diversiteit van mensen in kaart.

Ook dit voorjaar en zomer staan een aantal van deze workshops gepland. Zowel op locatie als online.

Voor deze zelfde organisatie zijn verdiepingsworkshops rond DiSC ontwikkeld: hoe vind ik aansluiting bij andere gedragsstijlen, waar zit de kracht van mijn team.

Deze workshops, die deze zomer gepland staan, gaan ook in op de kracht van het team. Waar zit onze sterkte, waar onze uitdaging, onze valkuil.
En we gaan aan de slag met ACT (Acceptance & Commitment) voor teams.

juli 2020


Zorgteams 2

Voor De Keerzijde ben ik als coach betrokken bij wisselende zorgteams in een voor- en natraject rond ervaringsleren.

Ik werk voor De Keerzijde, omdat ik geloof dat mensen leren door ervaren. Door ze een spiegel voor te houden, te prikkelen en soms te confronteren. Bij De Keerzijde staat ervaringsleren écht centraal, hebben trainers allen direct of zijdelings ervaring in ‘de zorg’ en hebben zij allemaal eenzelfde trainingsaanbod doorlopen als de deelnemers.


Young Professionals

Voor een consultancy organisatie heb ik, in een trainingsopzet verdeeld over meerdere blokken, jonge afgestudeerde medewerkers getraind. Als onderdeel van een trainee-programma.

In 3 blokken van 2 dagen en een ’terugkomdag’ zijn we aan de slag gegaan met o.m.:

Samen in gesprek: Een effectief gesprek
Hoort en begrijpt de ander wat je bedoelt? Ben je je bewust hoe je op anderen overkomt? Bent je congruent in je communicatie? Hoe kun je zelf meer de regie in handen houden? Deze training was bedoeld om gespreksvaardigheden aan te scherpen, zodat je ook onder druk en bij weerstand je doel kunt bereiken. Zonder dat daarbij de relatie met de gesprekspartner onder druk komt te staan.

Samen in gesprek: Een effectief gesprek
Hoort en begrijpt de ander wat je bedoelt? Ben je je bewust hoe je op anderen overkomt? Bent je congruent in je communicatie? Hoe kun je zelf meer de regie in handen houden? Deze training was bedoeld om gespreksvaardigheden aan te scherpen, zodat je ook onder druk en bij weerstand je doel kunt bereiken. Zonder dat daarbij de relatie met de gesprekspartner onder druk komt te staan.

Naast korte theoretische blokken zijn veel praktijksituaties geoefend d.m.v. rollenspelen. De uitgebreide nabespreking van de oefeningen vormde een wezenlijk onderdeel van de training.


Wil u mijn CV ontvangen? Dat kan. Stuur gerust een mail, bel of maak gebruik van het contactformulier.

Veel informatie is ook terug te vinden op mijn LinkedIn profiel: http://www.linkedin.com/in/corrievannieuwkerk