Aanpak

Als coach ondersteun ik mensen in hun werkomgeving: medewerker of (beginnend) leidinggevende. Ik ondersteun je in het vinden van antwoorden of richting over waar je naar toe wilt, over doelen die je wilt bereiken, hoe je deze concreet kunt maken, wat je allemaal al bereikt hebt, waar nog ruimte is.

Coaching is gericht op ondersteuning in het bereiken van jouw doelen, op persoonlijke groei, het verkrijgen van inzichten of vaardigheden. Jij staat daarin centraal.

Hoe doe ik dat?

Door veel vragen te stellen. Door je soms op een ander been te zetten, of je er op een andere manier naar te laten kijken. Door je soms uit te dagen of te confronteren. Door je een spiegel voor te houden.

Ik bied je handvatten om mee aan de slag te gaan. Ik kan je ondersteunen in het ontwikkelen van vaardigheden op het vlak van persoonlijke effectiviteit of leiderschap. Of we gaan aan de slag met technieken uit de positieve psychologie.
Soms staan we stil bij wat redenen voor gedrag van nu kunnen zijn.
Soms gaan we in gesprek om focus te krijgen of een oplossingsrichting te vinden.
Waar ik binnen coaching graag mee werk is ACT (hier lees je er iets meer over).
En soms gaan we ook gewoon dingen dóen, een spel, een improvisatie.

Hoeveel gesprekken voeren we dan?

Het eerste gesprek is een intake en kennismaking, vaak praten we al door over de coachvraag die jij hebt of die je in dit gesprek aangeeft. Het eerste gesprek duurt circa 30 minuten. Na afloop van dit eerste gesprek stellen we vast of we van beide kanten verder willen, of ik de juiste persoon voor jou ben en wat het plan zal zijn.
Meestal voeren we zo’n 5 tot 7 gesprekken. Meer kan ook, maar altijd in overleg. Een coachgesprek duurt 1 tot 1,5 uur en vindt bij face-to-face gesprekken tweewekelijks plaats. Tussen de gesprekken ga je aan de slag met nieuwe inzichten. Wanneer je wilt kun je aan de slag met opdrachten. Heb je tussentijds vragen dan ben ik per mail altijd bereikbaar. Wanneer je met mij samenwerkt, hou ik samen met jou focus op de resultaten. Ik hou ook graag zicht op het proces en de voortgang. Ik wil er zeker van zijn dat de investering van tijd en geld iets oplevert.

Waar voeren we coachgesprekken

Dat kan op twee manieren: we spreken af op locatie, in de meeste gevallen bij jouw werkgever of wanneer dat lastig is op een locatie centraal. Of we ontmoeten elkaar virtueel. In een online omgeving, zoals bijvoorbeeld MS Teams, Zoom of Skype, voeren wij het gesprek

Online coaching

In combinatie met face-to-face coaching is het mogelijk je te ondersteunen met digitale hulpmiddelen, zoals mail, sms/whatsapp (eCoaching) of online contact via bijvoorbeeld Zoom of Skype (Online Coaching).
De voordelen van een gecombineerde aanpak ligt in het frequentere contact met jou. Juist door meer contactmomenten is het mogelijk om sneller jouw doel te bereiken. Met kleine, frequente opdrachten kunnen kleine behapbare stappen gemaakt worden.
Daarnaast kunnen we makkelijker inhaken op wat er bijvoorbeeld op het werk is gebeurd, anders dan dat we dat pas na 1 of 2 weken kunnen. Over het algemeen duurt een online contact via Skype of Zoom circa 1 uur. De ervaring leert dat contact op deze manier vaak veel intensiever is.
Een online traject is bij voorkeur in combinatie met face-to-face gesprekken die worden afgewisseld met mail, sms/chat en online (video) contact. Ik vind een goed persoonlijk contact belangrijk. Naast face-to-face coaching is eCoaching en Online Coaching daarbij een goede ondersteuning. Een voordeel van eCoaching en Online Coaching is dat een eventuele reisafstand geen belemmering is.

Er is binnen veel organisaties budget voor het vergoeden van coaching

Vraag er eens naar bij jouw werkgever.
Aan het einde van het coachingstraject vindt er dan vaak een evaluatie plaats met jou, de werkgever en de coach. De werkgever betaalt? Jij bepaalt! Over de aard, strekking en inhoud van evaluaties met jouw werkgever vindt altijd overleg plaats met de jou. Het laatste woord daarin heb jij.

Het tarief voor bedrijven is € 125,00 per uur excl. 21% btw.
Het tarief voor particulieren is € 85,00 per uur incl. btw.